Korunka Poděkování

coroncina

Tuto korunku složila  čtrnáctiletá dívka Giulia Gabrieli z farnosti san Tomaso v Bergamu.
Prožila zkušenost s těžkou nemocí a v posledních dvou letech svého života, naplněném duchovním růstem a láskyplném odevzdání se Bohu, ke kterému se obracela zcela důvěrně  a sice tak, že mu „tykala stejně  jako se obracíme ke svému tatínkovi“. Často při svých svědectvích mladým lidem  říkávala: „první věcí je uzdravit se uvnitř“.
Poslední měsíce jejího života se pro ni staly tancem, během kterého se utrpení proměnilo v děkovný hymnus. Ačkoli jí vůbec nebylo dobře, dokončila text této modlitby.
Cítila velmi silnou vnitřní potřebu napsat ji. Psaní bylo pro ni namáhavé, ale byla to pro ni chvilka velkého soustředění a usebrání se, jakoby rozmlouvala s Bohem. Pečovala o každé jednotlivé slovo, aby je tak prosvítila vděčností za dary Pánu a za jejich krásu.
Po ukončení jejího utrpení večer 18.srpna, jen jeden krok od vstupu do nebe, složila závěrečnou modlitbu. Bylo to pro ni velmi důležité poděkovat Kristu za to, že nám na kříži dal svoji mladou Matku. Večer 19.srpna 2011, po dokončení Křížové cesty mladých poutníků  na Celosvětovém setkání mládeže v Madridu, Giulia završila svůj sen.
>>> Naleznete zde